27/05/2019

I ABRACE ApS har vores ABRACE Relax-serie samt Poncho været igennem en såkaldt Velfærdsteknologisk Vurdering (VTV) – og vi er ellevilde over resultatet!

Det er altid svært at vurdere, hvor stor en forskel ens idé eller produkter bidrager til. Derfor har vi haft sendt vores produkter til Test- og Udviklingscenter for Velfærdsteknologi (TUCV) og Center For Industri (CFI), der bl.a. har testet produkternes potentiale som interiør, anvendelsesmuligheder samt indvirken på brugers velbefindende. Her har der særligt været fokus på at undersøge, om brugen af produkterne kan bidrage til at mindske motorisk uro hos brugerne samt øge deres psykiske balance og bidrage positivt til deres livskvalitet. Derudover blev det også undersøgt, hvorvidt brugen af ABRACE-produkter kan bidrage til at forhindre/begrænse, at utryghed og uro fra den enkelte patient forplanter sig til resten af brugerne/patienterne på fx en psykiatrisk afdeling.

Produkterne har været testet på Regionspsykiatri Horsens samt Randers Region Psykiatri. Vi er glade for, at netop disse psykiatrier indvilgede i at være med, da de fra start har indgået i udviklingsprocessen og bidraget til en brugerorienteret tilgang.

Topkarakter i Funktionalitet og Brugervenlighed

I testforløbet blev vores produkter hovedsageligt placeret lettilgængelige i fællesområder. På Regionspsykiatri Horsens blev de også anvendt individuelt på egen stue hos udvalgte svært ramte psykiatriske patienter. Der blev bl.a. lagt vægt på at vurdere funktionalitet og brugervenlighed.

For at sikre et bredt resultat, blev ABRACE-produkterne testet på patientgrupper med forskellig grad af psykiske udfordringer, og oplevelserne har været positive for samtlige grupper:

Samtlige patientgrupper var meget begejstrede for Fodgyngen, og personalet nævnte også at: ”brugerne får overført kropslig uro til en bedre motorisk balance ved brug af bengyngen [Fodgyngen]”. Konklusionen var også, at ABRACE Relax Stol med Fodgynge bidrog til mere ro og bedre velbefindende hos patienterne. Ifølge patienternes egne udsagn bidrog produkterne til væsentlig begrænsning af kropslig og psykisk uro. En del patienter har endda foretrukket ABRACE Relax frem for andre sansestimulerende møbler igennem forløbet.

 Derudover blev det fremhævet, at produkterne er nemme at tage i brug og fungerer hver gang. Personale og brugere fik en kort instruktion i brug af produkterne, hvorefter de selv kunne bruge disse.

Personalets observationer og vurderinger af forløbet

Hovedfokus har i VTV’en været på brugeroplevelser centreret om patienter mv. Personalet har dog også gjort sig nogle tanke om ABRACE-produkter og indvirkningen på deres patienter. Vi har samlet et par af deres udtalelser i det nedenstående:

Vi kan specielt se en gevinst ved at indtænke ABRACE-stolen i indretning af nye møblementer og/eller nye afdelinger.


Afdelingssygeplejerske på psykiatrisk afdeling

I weekenden har stolen været ovre på et afsnit, hvor de har en svært dement mand. Den har været helt fantastisk til ham. Den har givet ham ro.

Afdelingssygeplejerske på psykiatrisk afdeling

Vi har en person med udtalt funktionsdemens, som går meget uroligt på gangen. Han bruger stolen til at bryde sit uhensigtsmæssige “strejfemønster” og få ro.


Afdelingssygeplejerske på psykiatrisk afdeling

Motivationen for at bruge ABRACE Relax-serien har i VTV-forløbet været stor – både blandt patienter og personalet på afdelingerne. ABRACE Relax Stolen blev praktisk talt benyttet hele tiden under forløbet.  Patienterne har typisk benyttet stolen i tidsrum af 20-60 minutter ad gangen – på egne stuer har tidsforbruget været op til flere timer ad gange – nogle patienter er faldet så meget til ro ved at benytte ABRACE Relax Stol, at de er faldet i søvn i stolen. Brug af fodgyngen har givet mange en kropslig ro og ro fra tankemylder, som ellers vil kunne give anledning til ubehag og utryghed.

Vil du vide mere?

I ABRACE-teamet er vi så glade for, at vores produkter har bidraget positivt i så høj grad til de to psykiatrier. Vi håber, at vi kan hjælpe endnu flere med at skabe ro i krop og sind. Vil du høre mere om ABRACE? Kontakt os på: [email protected] eller tlf. 2241 2640. Du er også altid velkommen til at komme forbi vores kontor og opleve ABRACE-produkterne på egen krop – vi har altid kaffe på kanden! 😊