13/02/2019

Hvad er sansestimuli, og hvordan kan det hjælpe mig? Vi har samlet 8 fordele ved brug af sansestimuli.

Psykiske og motoriske udfordringer er med til at påvirke dagligdagen hos mange af os. Om det er som patient, pårørende eller plejer, har det indflydelse på vores hverdag.

Faktisk udgør mentale helbredsproblemer den største sygdomsbyrde i samfundet. Ifølge Statens Institut for Folkesundhed, vil den danske befolknings problemer med mental sundhed, stige med 20 %. Psykiske lidelser kan i mange henseender have den fællesnævner, at der er uro i krop og sind. Det kan påvirke følelser, tanker, stemninger og har typisk effekt på ens adfærd [Læs mere her].

Sensorisk ubalance

Mennesker med sensorisk ubalance grundet motoriske og/eller psykiske udfordringer kan have problemer med sortering af sanseimpulser, hvilket kan have store konsekvenser i forhold til at kunne forstå og begå sig i verden.

Det kan komme til udtryk gennem selvstimulerende adfærd, der blandt andet kan komme til udtryk via aggressioner, selvskadende adfærd, tvangshandlinger m.m. Sansestimuli har oftest en hæmmende indflydelse på denne adfærd og hjælper borgeren med at finde ro.

Fordele ved sansestimuli

Sansestimuli er ikke et nyt begreb og dermed heller ikke et ukendt område for fagpersoner og brugere med behov herfor. Nogle af fordelene ved sansestimuli er, at det:

Sansestimuli i ABRACE-produkter

ABRACE har fokus på at forene flere stimulusfunktioner i én løsning, således både aktiv og statisk stimuli kombineres. På denne måde kan produkterne skræddersys til den individuelle borger. Læs meget mere om vores brug af sansestimuli under Produkter.

Jeg synes at den [ABRACE Relax Stol] var vildt behagelig og ville ønske at vi stadig havde den.

– Pige, 17 år, infantil autisme, angst, OCD, motorisk urolig og tvangstanker